NOTARISSENCOMBINATIE DEN HELDER
‌STEUNT DE SUNS!

"Talentvolle Helderse en Regionale Jeugd een kans geven op het hoogste podium"
Notarissencombinatie Den Helder is een samenwerkingsverband van 2 notarissen: Mr Elka-Marina Arrindell en Mr Greg Deul. Met een team van medewerkers kunnen zij je een leven lang bijstaan om belangrijke zaken juridisch goed vast te leggen. Jouw situatie is daarbij het uitgangspunt. Of het nu gaat om relaties, wonen, ondernemen of overlijden, Wel zo prettig om zekerheid te hebben over zaken die veel voor jou betekenen. En over zaken waar je nu liever niet aan denkt. Je zou de eerste niet zijn die van een koude kermis thuiskomt.

Ziehier in het kort de “core business” van de Notarissencombinatie Den Helder. Greg Deul: “zo op het eerste gezicht zijn er weinig raakvlakken met het basketbal maar dat ligt toch iets anders. Ook een organisatie als de Den Helder SUNS heeft op bepaalde gebieden het advies van de notaris nodig, wat te denken van het kiezen van de juiste ondernemingsvorm en het opmaken van diverse contracten?”

Nogmaals Greg Deul: “van oudsher hebben wij het Helderse basketball ondersteund en ook deze keer willen wij niet achterblijven. Belangrijke argumenten hiervoor zijn de intentie van de werkgroep om zoveel mogelijk lokale en regionale ondernemers bij het project te betrekken en, minstens zo belangrijk, de talentvolle Helderse en Regionale Jeugd een kans te geven op het hoogste podium, zonder Den Helder te hoeven verlaten. Om deze doelen te bereiken zijn wij graag bereid de Den Helder SUNS voor (ten minste) drie jaar als Partner te steunen”.

Voor meer info: www.notarissencombinatie.nl
Contact
Den Helder Suns
INFO@DENHELDERSUNS.NL
+31 6 800 50 462
CONTACTFORMULIER
SPEELlocatie DH SUNS
Sporthal Sportlaan
Sportlaan 58
1782 ND Den Helder
op de kaart
SPEELlocatie SUNS u21
Sporthal de Slenk
Drs. F. Bijlweg 45
1784 MC Den Helder
op de kaart